Keltové, Římané, příběhy, souboje, mysteria

Příběh zrady a lásky na pozadí střetu dvou odlišných kultur. Ve 4. stol. př.n.l. dobyli Galové Řím a ten svou svobodu vyplatil vysokým výkupným. I přes uzavřené dohody však jeden z galských vůdců zradí a s pomocí vraždy římského velitele se pokusí rozpoutat novou válku a získat vlastní prospěch. Láska mezi Římanem a Galkou však věci změní a vše se neobejde ani bez mocné keltské magie. A tak opět promluví zbraně, ovšem nyní za účelem ochrany cti, míru a potrestání bezpráví.

Trvání: cca 23 min.