Keltové, Římané, příběhy, souboje, mysteria

Menhir jelenMenhir — skupina historického šermu

Keltská skupina Menhir předvádí na svých vystoupeních netradiční programy z období starověku, kdy se rodily nejstarší vyspělé civilizace. Nejčastěji se setkáte s příběhy Keltů z doby laténské (cca 400 př.n.l. – přelom letopočtu), kdy tento národ prožíval svůj největší kulturní a civilizační rozmach.

Můžete rovněž prožít osudy obyvatel starého Říma, tradičních nepřátel keltských kmenů, a to ať už jako nemilosrdných dobyvatelů a tyranů nebo statečných vojáků a zastánců práva. Scény jsou prokládány šermem, bojem beze zbraní či tancem, ale také mystikou, která k této době neodmyslitelně patří.

menhir rukojeť

Oheňmagie obřady, často spojené s obětováním, měly ve starověké mytologii velký význam a vytvářejí fascinující obraz z hlubin minulosti. Byl to čas meče a sekyry. Čas barbarského dávnověku.

V programech skupiny Menhir se také objevují prvky jiných dávných kultur — staroseverské, národů středomoří, blízkého východu a dalších. Tyto civilizace se s keltskou vzájemně ovlivňovaly i různě proplétaly, což přispívá ke značné rozmanitosti a atraktivní podívané.

Je také možné shlédnout představení prodchnutá magií, s bájnými bytostmi a nadpřirozenými silami, s dějem na pomezí či v žánru fantasy, inspirovaná pověstmi a legendami. Život Keltů a Římanů, jako i celé toto období, provázela láska, zrada, boj, ale hlavně hrdinství a mnoho fantazie v příbězích, jež jsou pro dnešního diváka vzdáleny více než dva tisíce let. A přesto nám mají co říct.